hipermangan – značenje


hipermangan (novolatinski kalium hypermanganicum) – kalijum-permanganat, KMnO4, tamnoljubičasti kristali metalnog sjaja; vodeni rastvor se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.