hipnofobija – značenje


hipnofobija (grčki hýpnos ’san’ i phóbos ’strah’) – u psihologiji: patološki strah od spavanja i sna.