hipokoristik – značenje


hipokoristik (grčki hypokoristikós) – u lingvistici: ime koje se daje iz milošte, ime odmila, imenički oblik kojim se izražava odnos bliskosti, simpatije prema imenovanom biću, predmetu (npr. deka, seka, sunašce).