hipokrizija – značenje


hipokrizija (grčki hypókrisis) – pretvaranje da neko ima osobine i uverenja kakva zapravo nema, glumljenje dobrih namera s ciljem da se neko prevari; licemernost, dvoličnost.