hipotalamus – značenje


hipotalamus (novolatinski hypothalamus) – u anatomiji: deo mozga u kojem su centri vegetativnog nervnog sistema; reguliše brojne vegetativne funkcije preko hipofize.