hipotenuza – značenje


hipotenuza (latinski hypotenusa) – u matematici: najduža stranica pravouglog trougla, leži naspram pravog ugla.