hipoteza – značenje

 

hipoteza (grčki hypóthesis):

1) u logici: sud za koji se pretpostavlja da je istinit kako bi se njime proverile i dokazale određene činjenice;

2) pretpostavka (nagađanje, domišljanje) na temelju činjenica.