hipoteza – značenje


hipoteza (grčki hypóthesis):
1) u logici: sud za koji se pretpostavlja da je istinit kako bi se njime proverile i dokazale određene činjenice;
2) pretpostavka (nagađanje, domišljanje) na temelju činjenica.