histeričan – značenje


histeričan, -čna, -čno (grčki hysterikós):
1) koji boluje od histerije; koji je sklon ispadima, bolesno razdražljiv;
2) koji potiče od histerije, izazvan histerijom (histeričan smeh, histeričan plač, histeričan napad).