histerija – značenje


histerija (novolatinski hysteria):
1) u medicini: vrsta duševnog oboljenja koje karakterišu preterana razdražljivost i izlivi snažnih emocija;
2) jak i nekontrolisan emocionalni ispad, preterano uzbuđenje, mahnitanje.