histerija – značenje

 

histerija (novolatinski hysteria od grčkog hystéra):
1) u medicini: vrsta duševnog oboljenja koje karakterišu preterana razdražljivost i izlivi snažnih emocija;
2) jak i nekontrolisan emocionalni ispad, preterano uzbuđenje, mahnitanje.

 

histeričan, -čna, -čno:
1) koji boluje od histerije; koji je sklon ispadima, bolesno razdražljiv;
2) koji potiče od histerije, izazvan histerijom (histeričan smeh, histeričan plač, histeričan napad).

 

histerik i histeričar – onaj koji je histeričan, koji boluje od histerije; razdražljiv čovek, osoba sklona napadima besa.