histerija – značenje

 

histerija (novolatinski hysteria od grčkog hystéra):

1) u medicini: vrsta duševnog oboljenja koje karakterišu preterana razdražljivost i izlivi snažnih emocija;

2) jak i nekontrolisan emocionalni ispad, preterano uzbuđenje, mahnitanje.

 

histeričan:

1) koji boluje od histerije; koji je sklon ispadima, bolesno razdražljiv;

2) koji potiče od histerije, izazvan histerijom (histeričan smeh, histeričan plač, histeričan napad).

 

histerik i histeričar – onaj koji je histeričan, koji boluje od histerije; razdražljiv čovek, osoba sklona napadima besa.