hloroform – značenje

 

hloroform (francuski chloroforme) – u hemiji: bezbojna isparljiva tečnost slatkastog ukusa i karakterističnog, jakog mirisa koja sadrži hlor, CHCl3; ranije korišćena za uspavljivanje pacijenata.