hokus-pokus – značenje


hokus-pokus (preparandus) (pseudolatinski, verovatno od latinskog hoc est corpus ’ovo je telo’ (reči sveštenika prilikom pričesti), preparandum ’ono što treba pripremiti’):
1) izraz pri bajanju, pri izvođenju mađioničarskih i sličnih trikova;
2) (kao imenica) figurativno: trik, opsena, varka, obmana.