holistički – značenje


holistički, -a, -o (engleski holistic) – koji se odnosi na holizam, koji posmatra neki sistem kao celinu (holistička medicina – metod lečenja u kojem se ne leči pojedina bolest nego ceo organizam, a bolesnik aktivno učestvuje u lečenju).