holizam – značenje


holizam (engleski holism):
1) u biologiji: teorija prema kojoj je organizam nešto više od zbira svojih delova, tako da kao celina usmerava sve fizičko-hemijske procese u živim bićima;
2) u psihologiji: načelo da se pojedinačne psihičke pojave moraju posmatrati i proučavati u sklopu psihičke celine.