holizam – značenje

 

holizam (engleski holism):

1) u biologiji: teorija prema kojoj je organizam nešto više od zbira svojih delova, tako da kao celina usmerava sve fizičko-hemijske procese u živim bićima;

2) u psihologiji: načelo da se pojedinačne psihičke pojave moraju posmatrati i proučavati u sklopu psihičke celine.