hologeneza – značenje


hologeneza (grčki hólos ’čitav, ceo’ i génesis ’rađanje, postajanje’):
1) u biologiji: evoluciona teorija po kojoj se svaka biljna ili životinjska vrsta preobražava dok se ne podeli na dve nove vrste;
2) u antropologiji: teorija po kojoj se čovek pojavio svuda na Zemlji, a ne samo na nekom određenom prostoru.