holokaust – značenje

 

holokaust (grčki holókaustos):
1) istorijski: u staroj Grčkoj i starom Rimu, žrtva koja je spaljivana u čast bogova ili za duše pokojnika;
2) genocid nad Jevrejima tokom Drugog svetskog rata u nacističkoj Nemačkoj i zemljama pod njenom okupacijom; šoa.