homeopatija – značenje

 

homeopatija (grčki homoiopátheia) – vrsta alternativne medicine, lečenje bolesti jako razblaženim sredstvom koje kod zdrave osobe izaziva simptome slične simptomima bolesti od koje se leči, po načelu „slično se sličnim leči”.

 

homeopat(a) – lekar koji leči homeopatskim postupcima.

 

homeopatski, -a, -o – koji pripada homeopatiji, koji se odnosi na homeopatiju (npr. homeopatski lek).