homogalakti – značenje


homogalakti (grčki homogálaktes) – braća ili sestre po mleku: deca koja nisu u srodstvu, ali ih je dojila ista žena.