homogenizovati – značenje


homogenizovati (novolatinski homogenizare):
1) (u)činiti homogenim, ujednačiti, ujednačavati; (u)činiti istovrsnim po sadržaju;
2) u tehnologiji: ravnomerno rasprši(va)ti čestice po nekoj tečnosti; raspodeliti, raspodeljivati masne čestice u mleku tako da se iz njega ne izdvaja kajmak.