homoplazija – značenje


homoplazija (grčki homós ’jednak, isti’ i plásis ’oblikovanje’) – u biologiji: sličnost pojedinih organa kod različitih životinjskih vrsta koja nije rezultat postojanja zajedničkih predaka.