horizont – značenje

 

horizont (latinski horizon):

1) linija u kojoj se prividno spajaju nebo i površina Zemlje;

2) prostor koji se vidi s mesta na kojem se stoji, vidik, vidokrug;

3) mreža transportnih i ventilacionih hodnika na određenom nivou u rudniku;

4) figurativno: nivo ili granica znanja, iskustva ili interesa (čovek širokih horizonata).