horizont – značenje


horizont (latinski horizon):
1) linija u kojoj se prividno spajaju nebo i površina Zemlje;
2) prostor koji se vidi s mesta na kojem se stoji, vidik, vidokrug;
3) mreža transportnih i ventilacionih hodnika na određenom nivou u rudniku;
4) figurativno: nivo ili granica znanja, iskustva ili interesa (čovek širokih horizonata).