horna – značenje


horna (nemački Horn) – vrsta duvačkog muzičkog instrumenta, prvobitno od životinjskog roga, danas limeni, u obliku više puta kružno savijene cevi, s izrazitim proširenjem na kraju, rog.