horna – značenje

 

horna (nemački Horn) – vrsta duvačkog muzičkog instrumenta, prvobitno od životinjskog roga, danas limeni, u obliku više puta kružno savijene cevi, s izrazitim proširenjem na kraju; rog.