horna – značenje

 

horna (nemački Horn) – vrsta limenog duvačkog muzičkog instrumenta, dvaput ili triput savijenog u krug, s izrazitim proširenjem na kraju; rog.