hostesa – značenje


hostesa (engleski hostess):
1) domaćica u vozu, autobusu, na brodu i sl., stjuardesa;
2) domaćica grupi ili pojedincu tokom većih sportskih takmičenja, kongresa i sl.