hrizelefantina – značenje


hrizelefantina (grčki chryselephántinos) – u umetnosti: „zlatom i slonovačom obložen”, starogrčka tehnika izrade statua kombinovanjem pločica od zlata i slonovače.