hroničan – značenje

 

hroničan (latinski chronicus od grčkog chronikós):

1) u medicini: koji dugo traje, od kojeg se dugo boluje, pati (o bolesti); koji boluje od dugotrajne bolesti; koji se ne može brzo izlečiti, ili čije izlečenje nije predvidivo;

2) uopšte koji dugo traje, dugotrajan, stalan, ustaljen, uvrežen (npr. hronična kriza, hronična besparica, hronična nezaposlenost).