hronika – značenje


hronika (latinski chronica):
1) istoriografski rad koji beleži i opisuje događaje po vremenskom redosledu njihovog zbivanja, letopis;
2) uopšte hronološki pregled važnijih događaja, zbivanja vezanih za neko mesto, porodicu i sl., povest;
3) književno delo koje opisuje društvene, porodične i druge događaje postupno prateći njihov razvoj;
4) rubrika u novinama i časopisima koja prati dnevna zbivanja, tekuće događaje.