hronika – značenje

 

hronika (latinski chronica od grčkog chroniká):

1) istoriografski rad koji beleži i opisuje događaje po vremenskom redosledu njihovog zbivanja, letopis;

2) uopšte hronološki pregled važnijih događaja, zbivanja vezanih za neko mesto, porodicu i sl., povest;

3) književno delo koje opisuje društvene, porodične i druge događaje postupno prateći njihov razvoj;

4) rubrika u novinama i časopisima koja prati dnevna zbivanja, tekuće događaje.

 

hroničar – pisac hronike, letopisac.