hronologija – značenje

 

hronologija (grčki chrónos – vreme i -logía – znanje, nauka):

1) vremenski redosled događaja; pregled događaja prema njihovom vremenskom redosledu;

2) proučavanje podataka za određivanje događaja u vremenu i njihovog međusobnog vremenskog odnosa;

3) pomoćna istorijska disciplina koja proučava načine računanja vremena u prošlosti i koja se bavi datiranjem događaja i istorijskih dokumenata.

 

hronolog – onaj koji se bavi hronologijom, poznavalac nauke o vremenu.

 

hronološki:

1) koji se odnosi na hronologiju i hronologe;

2) koji je poređan po vremenskom redosledu, po redu događanja.