hronologija – značenje

 

hronologija (grčki chrónos ’vreme’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) vremenski redosled događaja; pregled događaja prema njihovom vremenskom redosledu;
2) proučavanje podataka za određivanje događaja u vremenu i njihovog međusobnog vremenskog odnosa;
3) pomoćna istorijska disciplina koja proučava načine računanja vremena u prošlosti i koja se bavi datiranjem događaja i istorijskih dokumenata.

 

hronolog – onaj koji se bavi hronologijom, poznavalac nauke o vremenu.

 

hronološki, -a, -o:
1) koji se odnosi na hronologiju i hronologe;
2) koji je poređan po vremenskom redosledu, po redu događanja.