hronologija – značenje


hronologija (grčki chrónos ’vreme’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) vremenski redosled događaja; pregled događaja prema njihovom vremenskom redosledu;
2) proučavanje podataka za određivanje događaja u vremenu i njihovog međusobnog vremenskog odnosa;
3) pomoćna istorijska disciplina koja proučava načine računanja vremena u prošlosti i koja se bavi datiranjem događaja i istorijskih dokumenata.