hronometar – značenje

 

hronometar (grčki chrónos – vreme i métron – mera) – naročito izrađen sat za precizno merenje vremena.

 

hronometarski, -a, -o:
1) koji se odnosi na hronometar;
2) veoma precizan, u sekundu tačan.