htoničan – značenje


htoničan, -čna, -čno (grčki chthónios):
1) koji pripada zemlji, zemaljski; čvrst, nepokretan;
2) u mitologiji: koji pripada podzemnom svetu i njegovim božanstvima.