human – značenje


human, -a, -o (latinski humanus):
1) koji se odnosi na ljudsku vrstu, koji pripada ljudskoj vrsti;
2) koji je prožet čovekoljubljem, brigom o drugim ljudima, čovečan, čovekoljubiv, plemenit, blagorodan;
3) dobrotvoran.