humanitaran – značenje


humanitaran, -rna, -rno (francuski humanitaire) – koji svojim radom, čineći dobra, humana dela nastoji da pomogne ljudima u nevolji, dobrotvoran; u kojem se pokazuje, ogleda dobročinstvo.