humanizam – značenje


humanizam (latinski humanus, -izam):
1) istorijski: ideološki, intelektualni i kulturni pokret u Evropi nastao u srednjem veku, u doba renesanse, iz studija grčke i latinske književnosti i kulture, koji, nasuprot srednjovekovnoj sholastici i verskoj dogmi, ističe univerzalne ljudske vrednosti, težeći slobodnom razvijanju čovekove ličnosti u duhu klasične prosvećenosti i svetovnog obrazovanja;
2) svako učenje koje polazi od čoveka, ljudske prirode, interesa i potreba, bez pribegavanja natprirodnim silama;
3) bavljenje klasičnom filologijom i srodnim disciplinama;
4) spremnost da se pomogne drugima, humanost, čovečnost, čovekoljublje, ljudskost.