humus – značenje


humus (latinski humus) – u geologiji: veoma plodan površinski sloj zemljišta organskog porekla, crnica.