hunta – značenje


hunta (španski junta) – grupa ljudi, obično oficira, koja drži vlast osvojenu vojnim udarom ili pučem; naziv za različite vojne organizacije i društveno-političke komitete u Španiji i zemljama Latinske Amerike.