ibrik – značenje


ibrik (turski ibrik) – bakarni sud s uskim grlom i poklopcem, za vodu, kafu ili rakiju.