ibrik – značenje

 

ibrik (turski ibrik od arapskog ibrīq) – bakarni sud s uskim grlom i poklopcem, za vodu, kafu ili rakiju.