ibrišim – značenje


ibrišim (turski ibrişim) – vrsta tankog svilenog konca, upotrebljava se za vezenje.