ide – značenje

 

ide (latinski idus) – istorijski: u starom rimskom kalendaru, dani punog meseca – petnaesti dan u martu, maju, julu i oktobru, a trinaesti u ostalim mesecima; prema njima su se računali svi ostali dani u mesecu.