ideal – značenje


ideal (nemački Ideal, francuski idéal):
1) savršen uzor, primer, obrazac nečega;
2) krajnji, najviši cilj kojem se teži;
3) predmet izuzetne želje, ljubavi, ambicije i sl.