idiom – značenje


idiom (grčki idiōma):
1) u lingvistici: ustaljeni, uhodani jezički obrt, ustaljeni spoj reči, izraz, svojstven nekom jeziku, koji se ne može doslovno prevesti na drugi jezik (npr. u srpskom naše gore list, hvatati maglu);
2) u lingvistici: narečje, dijalekat; poseban, karakterističan govor nekog kraja, mesta, staleža, žargon.