ihtiologija – značenje


ihtiologija (grčki ichthýs ’riba’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana zoologije koja proučava ribe, nauka o ribama.