ihtiologija – značenje

 

ihtiologija (grčki ichthýs – riba i -logía – znanje, nauka) – grana zoologije koja proučava ribe, nauka o ribama.

 

ihtiolog – naučnik, stručnjak za ihtiologiju, proučavalac riba.

 

ihtiološki, -a, -o – koji se odnosi na ihtiologiju i ihtiologe.