ikebana – značenje


ikebana (japanski ikeru ’oživeti’ i hana ’cvet’):
1) japanska veština raspoređivanja cveća, lišća i grančica, u ukrasne svrhe ali i sa simboličnim značenjem;
2) tako izrađen cvetni aranžman.