ikebana – značenje

 

ikebana (japanski ikeru – oživeti i hana – cvet):

1) japanska veština raspoređivanja cveća, lišća i grančica, u ukrasne svrhe ali i sa simboličnim značenjem;

2) tako izrađen cvetni aranžman.