imaginaran – značenje

 

imaginaran, -rna, -rno (latinski imaginarius, prema imago – slika) – koji je stvoren samo u mislima, u mašti, zamišljen, izmišljen, nestvaran, nepostojeći (imaginarni broj – u matematici: broj koji sadrži kvadratni koren od minus 1, obeležen sa i).