imam – značenje

 

imam (turski imam od arapskog imām):

1) muslimanski sveštenik čija je glavna dužnost da predvodi zajedničku molitvu u džamiji (pet puta na dan);

2) titula učenih ljudi u islamu;

3) istorijski: titula nekih vladara, naročito u Arabiji i Jemenu.