imanentan – značenje


imanentan, -tna, -tno (latinski immanens) – sadržan, prisutan u biti ili prirodi nečega, unutrašnji, bitan, nerazlučiv.