imanentan – značenje

 

imanentan (latinski immanens) – sadržan u biti neke pojave, unutrašnji, bitan, nerazlučiv.

 

imanentnost – svojstvo onoga što je imanentno, bitnost, neodvojivost.