imanentan – značenje

 

imanentan, -tna, -tno (latinski immanens) – sadržan, prisutan u biti ili prirodi nečega, unutrašnji, bitan, nerazlučiv.

 

imanentnost – svojstvo onoga što je imanentno, bitnost, neodvojivost.