imažizam – značenje


imažizam (francuski imagisme) – pesnički pokret nastao najpre u Engleskoj i SAD (1909–1917), nešto kasnije javio se i u SSSR-u (1917–1925); pesnici su se služili jasnim slikama, slobodnim stihom, tražili su nov ritam i potpunu slobodu u izboru tema; najznačajniji predstavnici bili su E. Paund, D. H. Lorens, S. Jesenjin.