imigrant – značenje


imigrant (latinski immigrans) – onaj koji se useljava u stranu državu, stranac koji se za stalno ili privremeno nastanio u nekoj zemlji, useljenik, doseljenik.