imigrirati – značenje

 

imigrirati (latinski immigrare) – useliti se, useljavati se u neku zemlju.

 

imigrant – onaj koji se useljava u stranu državu, stranac koji se za stalno ili privremeno nastanio u nekoj zemlji, useljenik, doseljenik.