implicitan – značenje


implicitan, -tna, -tno (latinski implicitus) – koji je obuhvaćen, sadržan u nečemu; koji se podrazumeva a nije izrečen; prećutan.