implikacija – značenje


implikacija (latinski implicatio):
1) u logici i matematici: logička operacija koja izjavama A i B pridružuje izjavu „ako A, onda B”;
2) ono što proističe iz nečega, što se podrazumeva ili što je sadržano u nečemu.