impregnacija – značenje


impregnacija (latinski impraegnatus):
1) prožimanje, natapanje nekog materijala (tkanine, hartije, drveta i dr.) zaštitnim sredstvima da bi mu se povećala trajnost i otpornost;
2) u medicini: oplodnja, začeće, zatrudnjenje.