impresionizam – značenje


impresionizam (francuski impressionnisme):
1) umetnički pravac (najizrazitiji u slikarstvu i muzici) nastao sedamdesetih godina XIX veka u Francuskoj; slikari impresionisti nastoje da reprodukuju trenutne utiske i raspoloženja, promene boja u svetlu i senci; u muzici se impresionizam odlikuje bogatim harmonijama usmerenim na izazivanje lirskih utisaka i raspoloženja; u književnosti, beleženje neposrednih utisaka dobija prednost nad detaljnim prikazivanjem i analizom;
2) zaključivanje na osnovu utisaka, bez proveravanja i oslanjanja na materijalne činjenice.